Fillers Advanced

Avanceradkurs fillers en heldag:

Består av teori och praktik. Dagen börjar med nyttig teori för att lättare klara av praktikdelen på eftermiddagen.

  • Käklinjer

  • Haka

  • kindben

Dr. Oest Academy erbjuder:

  • Kursmaterial

  • Modeller inför praktikdelen

  • Certifikat

  • Gemensam lunch och fika

  • Förmedling av förskrivande läkare av läkemedel